Wat doet MCCEE

De stichting MCCEE is een kleine stichting die met beperkte middelen al veel heeft kunnen doen. Het project heeft zo’n succes dat ook de bevolking in andere delen van Samarkand om dezelfde hulp vraagt, hulp die helaas (nog) niet geboden kan worden. Alle inkomsten van MCCEE worden in hulpmiddelen omgezet, die met gecontroleerde transporten naar Uzbekistan worden verstuurd. Geen geld dus! Geld dat overgemaakt wordt naar lokale banken en zorginstellingen komt door het systeem daar niet daadwerkelijk bij de kinderen terecht.

De Stichting MCCEE wil met het Samarkand project zorgen dat de nodige activiteiten ontwikkeld worden om het project succesvol te kunnen afronden en het na 5 jaar over te dragen aan de lokale overheid onder auspiciën van organisaties als Unicef.

Hieronder volgt een overzicht van bereikte resultaten en zaken die nog op het verlanglijstje staan van de stichting MCCEE en de plaatselijke artsen en verpleegkundigen.

 • De aanstaande moeders en zuigelingen voorzien van vitamine D en ijzer in de héle stad Samarkand en omliggende dorpen. Het betreft ± 8000 a.s. moeders per jaar, negen maanden lang en hun kinderen het eerste levensjaar. Dit gehele project over een periode van 5 jaar.
 • Het geven van voorlichting en lezingen aan artsen en verpleegkundigen ter plaatse.
 • Het maken van een promotiefilm, een brochure en een website is (gedeeltelijk) door Kiwanis gesponsord, dit wordt gerealiseerd.
 • Het repareren en aanleggen van een waterleiding in één van de ziekenhuizen.
 • Het samenstellen van een voorlichtingstijdschrift voor de lokale medici en verpleegkundigen in hun eigen taal. (Één belangrijk boek is al vanuit het Engels naar het Russisch vertaald)
 • Het opzetten van een communicatienetwerk door het verstrekken van computers en randapparatuur zodat via het Internet en e-mail gecommuniceerd kan worden met collega’s in andere landen. (Al één computer geleverd en in gebruik genomen.
 • Ten behoeve van het clownsproject éénmaal per jaar twee Nederlandse clowns naar Samarkand sturen ter ondersteuning en training van lokale clowns. Meer informatie over het clownsproject vindt u hier.
 • De benodigde vitamine, ijzer, jodium en kalk te verpakken in een lekker koekje.
 • Het opzetten van een onderzoeks -en een medisch begeleidingsprogramma in samenwerking met universiteiten en academische ziekenhuizen. Dit project is al opgestart.
 • Een voorlopige raming, berekend over 5 jaar, van de kosten bedraagt € 250.000,-
  tot € 500.000,-